De Blauwe Beer: Coaching voor Ouder en Kind bij scheiding – Amsterdam –

Een echtscheiding, wat nu?

Impact van Scheiden

Als stel beslis je samen of 1 van jullie om uit elkaar te gaan of te gaan scheiden: jullie worden dan ex-partners. Daar komt het nodige bij kijken: heel veel emoties en verwerkingsprocessen, maar ook veel gesprekken, discussies en onderhandelingen omtrent de juridische, praktische en financiële afwikkeling, ook voor, door en over de kinderen moet er veel besproken worden. Vele professionals kunnen hierbij helpen.

Als ouder staan jullie kinderen centraal en willen jullie alleen het beste voor hem/ haar. Ze mogen zeker niet “de dupe” worden van jullie beslissing. Ze moeten onbezorgd kunnen opgroeien. Het is het centrale uitgangspunt, maar tijdens de hoogoplopende emoties en onderhandelingen, verschuift de focus te vaak naar de ex-partner.

Het verschil met mijn diensten: Het belang van het kind blijft centraal staan. We gaan aan de slag met de ouder(s) en/of met de kinderen

En hoe gaan de kinderen er mee om?

Hoe beleven en verwerken kinderen de echtscheiding en alles eromheen? Vaak voelen ze de scheiding al aan komen. Ouders veranderen, maken ruzie of zijn ineens weg. Zij hebben een andere positie dan de ouders: zij vormen vaak geen onderdeel van de beslissingen en kunnen niet scheiden. Ex ouders bestaan er niet, ze blijven 50% van de een en 50% van de ander: voor, tijdens en na de scheiding. Wat volgt is vaak een moeizame weg vol onuitgesproken gevoelens, verlangens en verwachtingen. En waar kunnen zij terecht?

Het conflict tussen de ouders is het meest schadelijk voor je kind en niet de scheiding zelf

Wat doet de Bjorn – de Scheidingscoach van De Blauwe Beer?

Ouders coach ik in het neutraliseren van emoties, waardoor jullie weer duidelijke afspraken kunnen maken, onderhandelen en weer op een ontspannen manier met elkaar kunnen omgaan. Het resultaat is dat de kinderen zonder onnodige en ongezonde spanningen weer verder kunnen groeien en bloeien. Voor jullie kinderen maakt dit een wezenlijk verschil. Hoe doe ik dat?

Meer info op Scheidingscoach Succesvol Scheiden Nederland

 

Wat doet Bjorn – de Kindercoach / Kindbehartiger van De Blauwe Beer?

Als Kindercoach en Kindbehartiger ben ik er als belangenbehartiger voor ieder kind in een scheidingsituatie of langere tijd erna. Ik vertolk de stem van het kind richting ouders, belanghebbenden en het juridisch speelveld. Ik ga, afhankelijk van leeftijd, in gesprek om naar het kind te luisteren. De diepere laag / betekenis op te zoeken in zijn/ haar woorden. Ik ondersteun het kind enerzijds, en heb een bemiddelende, observerende en coördinerende rol voor het gebroken gezin anderzijds. Waar nodig schakel ik mijn netwerk in voor het snel oppakken van de hulpvraag. Het kernthema hierin: het belang van het kind centraal stellen. Zo kan het kind snel weer kind zijn en met een vertrouwd en veilig gevoel verder na de scheiding .

Meer info op  KINDERCOACH en KINDBEHARTIGER

 

Wanneer kan je me inschakelen?

 • Bij aanvang, tijdens of na de scheiding. Als je als ex-partners strubbelingen in de communicatie ondervindt, waar je zelf en/of de kinderen last van ondervinden
  • Je contact met je ex verloopt moeizaam en je “weet het niet meer”
  • Je bent zo woedend of gekwest en dat belemmert je in de omgang
  • Gemaakte afspraken worden niet nagekomen en resulteert in ruzie
  • Mediation strandt en overgang naar inzet van advocaten
  • Je bent bang hierdoor in een vechtscheiding te komen
  • Je merkt dat je kinderen veel last hebben van de scheiding
 • Hoe gaan we de boodschap brengen aan ons kind?
 • Ons kind weet het net, hoe zorgen we ervoor dat hij/zij er geen last van heeft
 • We zijn al een tijdje uit elkaar, maar we zien het gedrag van ons kind veranderen
 • Ons kind dreigt het contact met 1 van de ouders te verliezen

Hoe werkt De Blauwe Beer?

Geen kind of ouder is hetzelfde en dus is elk coaching traject anders. Maar het begint altijd met een oriëntatiegesprek. Voor Ouders gebruik ik de met succes bewezen techniek van Succesvol Scheiden.  Op basis van dit gesprek kijken we wat de beste aanpak voor jou / jullie is. Voor de kinderen werk ik met op maat opgebouwde gesprekken, naargelang leeftijd en vraagstelling.

Hulp vragen in deze situatie is geen zwakte maar een sterkte. Hier kan een Coach voor Ouder en Kind,  jou/jullie helpen. Interesse of benieuwd of het ook bij jou past? Mail of bel  voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Bjorn Verhelst

bjorn@deblauwebeer.nl

Amsterdam – Oud West

06/559 133 03

Of gebruik het contactformulier