Kwartaalgesprekken

Soms is het niet mogelijk om goed te (blijven) communiceren met je ex-partner. Bijvoorbeeld bij parallel ouderschap. Maar ook dan moeten er, in het belang van jullie kind, bepaalde zaken besproken of beslist worden. Als jullie er samen niet uitkomen, kunnen wij helpen. Kom samen met onze hulp tot een oplossing en voorkom conflicten of geschillen waarvoor jullie naar de rechtbank moeten.

Bij de opvoeding en verzorging van jullie kind zijn er altijd zaken die besproken of besloten moeten worden door de ouders. Bijvoorbeeld rondom school, gezondheid, hobby’s, vakanties of het sociale leven van jullie kind. Kom je er samen niet uit, dan kunnen onze kwartaalgesprekken een oplossing bieden.

Eenmalig of meermaals, wanneer het nodig is, gaan we samen met jullie aan de slag met de keuzes en beslissingen die gemaakt moeten worden. We zorgen voor een gestructureerd gesprek dat niet door emoties wordt gedomineerd, waarbij ruimte is voor de inbreng van beide ouders, en waar nodig van het kind.

Zo gaan we te werk

Wij werken niet met vaste trajecten, maar bieden altijd maatwerk. Zo kunnen we jou en je kind altijd de beste hulp en begeleiding bieden die jullie op dit moment nodig hebben.

Kwartaalgesprekken kunnen los ingepland worden, wanneer het nodig is, of als onderdeel van onze andere diensten. Zo maken jullie op vaste momenten tijd om stil te staan bij de ontwikkeling van jullie kind.

Wel gaan we altijd op een vaste manier te werk:

 • Stap 1: intake en inventarisatie van de wensen
 • Stap 2: vaststellen agenda (bij meerdere gesprekken)
 • Stap 3: start traject of losse gesprekken

Voor wie

Voor ouders die eenmalig of meermaals hulp kunnen gebruiken bij het maken van belangrijke beslissingen rondom jullie kind.

Resultaat

Jullie staan aan het roer bij de beslissingen die jullie moeten nemen en komen tot een gezamenlijke oplossing. Samen voorkomen we dat meningsverschillen of conflicten uitlopen op geschillen waarvoor jullie naar de rechtbank moeten.

FAQ voor kwartaalgesprekken

 • Wat zijn kwartaalgesprekken en waarom zijn ze belangrijk?

  Als jullie communicatie stroef verloopt, of als er minimale communicatie is, kan het lastig zijn om afspraken te maken over belangrijke onderwerpen rondom de opvoeding van jullie kind. Bijvoorbeeld schoolkeuze, hobby’s of medische ondersteuning. Om conflicten of geschillen waarvoor jullie naar de rechtbank moeten te voorkomen, helpen wij jullie op geregelde tijdstippen, wanneer jullie het nodig hebben. We behandelen vooraf besproken onderwerpen, wat er op dat moment speelt en zoeken samen naar oplossingen. Zo blijven jullie zelf aan het roer staan en hoeft de boel niet te escaleren.

 • Wat is het doel van een kwartaalgesprek en welke onderwerpen worden besproken?

  Dankzij kwartaalgesprekken blijven jullie als ouders zelf aan zet. Jullie leren te luisteren naar elkaar en, in het belang van jullie kind, samen tot oplossingen te komen. Vooraf stellen we een jaarkalender op en bespreken we welke onderwerpen we wanneer behandelen. Zoals schooladviezen, vakantieafspraken of begeleiding van jullie kind.

 • Wat kan ik verwachten na afloop van een kwartaalgesprek en hoe gaat de opvolging?

  De afspraken die jullie maken, ontvangen jullie als verslag van de sessie per mail. Hier kunnen jullie direct mee aan de slag. Het verslag dient ook als onderwerp voor het volgende kwartaalgesprek. We blikken terug, evalueren en scherpen aan waar nodig.

 • Kan ik als ouder/verzorger zelf onderwerpen aandragen voor een kwartaalgesprek?

  Ja, als ouders of verzorgers kunnen jullie uiteraard zelf onderwerpen aandragen voor een kwartaalgesprek. Het is jullie kwartaalgesprek. De inbreng die jullie voorafgaand aan het kwartaalgesprek leveren, wordt aan de agenda toegevoegd.

 • Wie nemen er deel aan de kwartaalgesprekken?

  Kwartaalgesprekken vinden altijd plaats tussen ouders en De Blauwe Beer. In sommige gevallen is het nodig om jullie kind zijn of haar verhaal te laten doen. Tijdens jullie kwartaalgesprek kijken we dan op welke manier dat in het belang van jullie kind kan.

 • Moet ik iets voorbereiden voor een kwartaalgesprek?

  De agenda, inclusief de door jou aangedragen onderwerpen, komt voorafgaand aan het gesprek jullie kant op. Het is altijd goed om vooraf alvast na te denken over wat je wil en wat, in jouw ogen, goed is voor je kind. Daarnaast is het vooral belangrijk om frisse blik en open houding te hebben om elkaar aan te horen en samen besluiten te nemen.