Hulp voor kinderen

Kindbehartiger

De Blauwe Beer is de professional die er in een scheidingssituatie speciaal voor je kind is. We onderzoeken de behoeften van je kind en vertalen dat naar jullie als ouders, verzorgers en, als het nodig is, het juridisch speelveld.

Lees meer

Parallel ouderschap

Een simultaan traject waarbij jij of jullie afzonderlijk toewerken naar het maken van heldere en expliciete afspraken en jullie kind weer op de eerste plek zetten.

Lees meer
Vraag

Het is begrijpelijk dat je met vragen zit

Wij zijn er om jouw te voorzien van nuttige informatie en om je te helpen bij het nemen van moeilijke beslissingen.

  • Wat is een kindbehartiger en wanneer is een kindbehartiger nodig?

    Een kindbehartiger is een professional die er in een scheidingssituatie speciaal voor je kind is. De kindbehartiger staat naast hem of haar, biedt een luisterend oor en beantwoordt alle vragen die er leven. Samen met je kind onderzoeken we wat het wil en nodig heeft. Dat vertalen we vervolgens naar de ouders, verzorgers en, als dat nodig is, het juridisch speelveld. We voorzien je van concreet advies over de ontwikkeling van je kind én zijn of haar belangen. Voor, tijdens én na een scheiding.

  • Wat is de rol van de ouders tijdens het traject met een kindbehartiger?

    De ouders zijn bij de intakegesprekken en toestemming voor de kindgesprekken betrokken. Afhankelijk van de hulpvraag en doelstelling kijken we wat de ouders kunnen betekenen. Tijdens het traject blijkt vaak wat het kind nodig heeft van de ouders om zich vrijuit tussen de ouders te kunnen bewegen. Dan kijken we hoe dit besproken kan worden met de ouders en hoe we dit kunnen aanpakken. Bij de jongere kinderen is de rol van de ouders groter omdat het dan vooral gaat om psycho-educatie.

  • Welke stappen zijn nodig om een succesvol samen ouderschap of parallel ouderschap op te bouwen?

    Het succes zit hem vaak in het krijgen van begrip voor de situatie. Wat is je eigen aandeel in de huidige situatie? Wat zijn je eigen triggers en speerpunten en hoe ga je daar op een goede manier mee om? Daarnaast zijn goede afspraken maken van belang. Zo voorkomen jullie dat ieder contact uitloopt op een conflict en kunnen jullie stap voor stap, samen of parallel, jullie ouderschap weer invulling geven.

Bekijk alle veelgestelde vragen