Kindbehartiger

Tijdens een scheiding komt er zoveel op je af. Je emoties schieten alle kanten op en je denkt aan alles wat nog geregeld en gedaan moet worden. Je wil daarbij óók het beste voor je kind. Maar hoe weet je, in deze toch al ingrijpende periode, eigenlijk wat het beste is voor je kind? Als kindbehartiger luisteren wij naar wat je kind écht nodig heeft en ondersteunen we jou hierbij.

Samen zorgen we ervoor dat je kind na een scheiding weer vooruit kan met een veilig en vertrouwd gevoel.

Zo gaan we te werk

Wij werken niet met vaste trajecten, maar bieden altijd maatwerk. Zo kunnen we jou en je kind altijd de beste hulp en begeleiding bieden die jullie op dit moment nodig hebben.

Wel gaan we altijd op een vaste manier te werk:

 • Stap 1: gezamenlijk intakegesprek met ouders (alleen indien mogelijk)
 • Stap 2: individueel intakegesprek met ouder(s)
 • Stap 3: voorstel op maat, waarbij we bij kinderen jonger dan 16 jaar toestemming van de ouders nodig hebben
 • Stap 4: na jullie akkoord starten we jullie traject

 

De kwaliteit van de kindbehartiger wordt bewaakt via de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger.

Voor wie

Voor ouders die gaan scheiden, er middenin zitten of in de jaren erna problemen uitdagingen met of rondom het kind ervaren.

Hiermee helpen we jullie

De kindbehartiger is een vertrouwenspersoon en professional die kinderen van gescheiden ouders ondersteunt. De kindbehartiger staat naast het kind en neemt een neutrale plek in om te helpen zijn of haar wensen en behoeften in kaart te brengen. Van het moment dat de ouders besluiten te gaan scheiden tot jeugdbeschermingszaken waar het kind verloren is, en alles daartussenin.

 

We helpen jullie met:

 • Een deskundige die er speciaal voor je kind is, met een luisterend oor en antwoorden op alle vragen die leven bij hem of haar.
 • Inzichten in de beleving, wensen, behoeften en emoties van je kind.
 • Concrete en persoonlijke adviezen, van hoe je je kind vertelt dat jullie gaan scheiden en hoe je omgaat met eventuele boosheid van je kind, tot een handreiking voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding.
 • Tools om beter met elkaar én jullie kind te communiceren, óók als de andere ouder na de scheiding uit beeld is verdwenen.
 • Waar nodig een samenwerking met andere (sociale) professionals.
 • Hulp en adviezen bij juridische vraagstukken, of bijvoorbeeld wanneer er een juridische procedure gestart moet worden waarin de stem van je kind ook een plek verdient.

FAQ kindbehartiger

 • Wat is een kindbehartiger en wanneer is een kindbehartiger nodig?

  Een kindbehartiger is een professional die er in een scheidingssituatie speciaal voor je kind is. De kindbehartiger staat naast hem of haar, biedt een luisterend oor en beantwoordt alle vragen die er leven. Samen met je kind onderzoeken we wat het wil en nodig heeft. Dat vertalen we vervolgens naar de ouders, verzorgers en, als dat nodig is, het juridisch speelveld. We voorzien je van concreet advies over de ontwikkeling van je kind én zijn of haar belangen. Voor, tijdens én na een scheiding.

 • Wat zijn de voordelen van het inschakelen van een kindbehartiger bij conflicten tussen ouders?

  Het inschakelen van een kindbehartiger geeft het kind een stem bij scheidingssituaties. Het zorgt ervoor dat het kind niet de dupe wordt van de conflicten die er tussen de ouders spelen. Een kindbehartiger is er voor je kind en zorgt ervoor dat het gehoord en zich begrepen voelt. Het inschakelen van een kindbehartiger kan ervoor zorgen dat het kind buiten de rechtbank gehouden kan worden, of als het niet anders kan, dat de stem van het kind meegenomen wordt in de rechtspraak.

 • Hoe kan een kindbehartiger het welzijn en de belangen van het kind waarborgen?

  Een kindbehartiger kijkt altijd naar wat past bij het kind, zijn of haar leeftijd en de situatie. Afhankelijk van de leeftijd van het kind, heeft de kindbehartiger meerdere gesprekken met het kind. De kindbehartiger zal altijd onderzoeken of er iets achter zijn of haar verhaal schuilt. Is het de ware stem van het kind of is het een fluisterstem? Bij alles wat besproken wordt met het kind, kijkt de kindbehartiger samen met het kind wat er wel of niet teruggekoppeld wordt en op welke manier.

 • Hoelang duurt het gemiddeld voordat het traject met een kindbehartiger is afgerond?

  Dit verschilt per situatie. We starten altijd met intakegesprekken en toestemming van de ouders voor de kindgesprekken. Daarna vinden er vaak drie tot vijf kindgesprekken plaats. Dit gebeurt altijd zonder aanwezigheid van de ouders. Afhankelijk van de gesprekken bepalen we wanneer en hoe we terugkoppelen naar de ouders. We bespreken taken, verantwoordelijkheden van de ouders en wat er nodig is voor het kind om verder te kunnen gaan. In veel gevallen is dit voldoende en sluiten we het traject af. In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer de kindbehartiger een vertrouwenspersoon is voor het kind, kan het traject langer doorgaan.

 • Wat is de rol van de ouders tijdens het traject met een kindbehartiger?

  De ouders zijn bij de intakegesprekken en toestemming voor de kindgesprekken betrokken. Afhankelijk van de hulpvraag en doelstelling kijken we wat de ouders kunnen betekenen. Tijdens het traject blijkt vaak wat het kind nodig heeft van de ouders om zich vrijuit tussen de ouders te kunnen bewegen. Dan kijken we hoe dit besproken kan worden met de ouders en hoe we dit kunnen aanpakken. Bij de jongere kinderen is de rol van de ouders groter omdat het dan vooral gaat om psycho-educatie.

 • Voor welke soorten zaken kan ik een kindbehartiger inschakelen?

  Je kan een kindbehartiger inschakelen voor verschillende soorten situaties en op verschillende momenten. Bijvoorbeeld als:

  • Jullie net besloten hebben uit elkaar te gaan en hierbij ondersteuning nodig hebben
  • Jullie je kind willen vertellen dat jullie uit elkaar gaan
  • Jij en je ex-partner al even uit elkaar zijn, maar er zich (opnieuw) knelpunten voordoen
  • Jullie zorg- of omgangsregeling niet goed blijkt te werken
  • Je merkt dat je kind niet lekker in zijn of haar vel zit
  • Je belemmerd wordt door je eigen emoties en daardoor bijvoorbeeld slecht contact onderhoudt met je ex-partner, terwijl je graag in harmonie voor jullie kind wil zorgen
  • Het contact met de andere ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, opgebouwd moet worden
  • Je een juridische procedure wil starten waarin de stem van je kind ook een plek verdient
  • Er andere juridische vraagstukken zijn rondom het kind bij een scheiding en je advies nodig hebt