Ik sta voor je klaar,
tijdens deze belangrijke fase in jullie leven

Mijn werkwijze

Een persoonlijke en op maat gerichte aanpak.

Intake en evaluatie

Ik begin met een grondige intake en evaluatie om een diepgaand begrip te krijgen van de situatie en de specifieke behoeften van mijn cliënten. Samen stellen we duidelijke doelen vast die we gedurende het coachingstraject zullen nastreven.

Ouder-kind sessies

Indien nodig organiseer ik ook ouder-kind sessies, waarbij we als gezin samenwerken om een gezonde en liefdevolle omgeving te creëren. Ik luister naar de behoeften van ouders én kinderen, zodat we samen tot oplossingen kunnen komen die voor iedereen werken.

Maatwerk

Gedurende het coachingstraject volg ik de voortgang nauwlettend en pas ik de aanpak aan indien nodig. Mijn doel is om groei te bevorderen, zodat mijn cliënten zelfverzekerd en evenwichtig verder kunnen gaan na de scheiding.

Doelen

Als we de gestelde doelen hebben bereikt, ronden we het traject af met een gepaste afronding. Ik bied nazorg en suggesties voor verdere ondersteuning om ervoor te zorgen dat de behaalde resultaten behouden blijven op de lange termijn.

Intake en evaluatie

Ik begin met een grondige intake en evaluatie om een diepgaand begrip te krijgen van de situatie en de specifieke behoeften van mijn cliënten. Samen stellen we duidelijke doelen vast die we gedurende het coachingstraject zullen nastreven.

Ouder-kind sessies

Indien nodig organiseer ik ook ouder-kind sessies, waarbij we als gezin samenwerken om een gezonde en liefdevolle omgeving te creëren. Ik luister naar de behoeften van ouders én kinderen, zodat we samen tot oplossingen kunnen komen die voor iedereen werken.

We bespreken jouw situatie,
beantwoorden je vragen en kijken of er een klik is.

Plan kennismakingsgesprek