Sessies
16 June 2023

De broosheid in het vernieuwde contact

Iris, 14 maanden

Zag al 4 maanden haar papa niet.
Verdriet
Wat was het dan
Boosheid,
2 ouders,
lijnrecht tegenover elkaar
De belangen niet te verenigen
Wiens belangen stelde ik de vraag
Toen ging ik met ze in gesprek
Alleen

2 verhalen
2 werelden
mijlenver van elkaar
alsof ze nooit samen waren

boosheid, woede
dat was het dan
was het dat
nee dat was het niet

Verlies
Verlies en angst
Verlies omwille van de relatie
De band die ze hadden
Met de navelstreng toen doorgeknipt
Vanuit dit verlies
Ontstond de woede

Boos
Door woorden, een blik
De aandacht op de eigen buik
Boosheid werd woede
Woede werd een vulkaan
Het enige middel om dit te uiten
Was contact
Of geen contact

Contactverbreking

Wat weer verdriet veroorzaakte
Verdriet om het verlies
geuit in boosheid

Toch ging ik met ze in gesprek
Keek ik waar de gemeenschappelijkheden lagen
De mogelijkheden lagen
In het contact tussen hen

De liefde
De liefde voor Iris

Zo ontstond het
4 maanden
4 maanden verdriet en angst
het vernieuwde contact

de overdracht
beladen
moeizaam, angstig
boos en broos

En toch na 2 uur
Blijheid, verdriet
Die blik van beiden vergeet ik niet
De eerste poging tot gesprek
Tot toenadering
Misschien wel tot begrip

En dan die dankjewel
Dankjewel dat het contact kon gebeuren
Naar elkaar
Naar elkaar als ouders

DANKJEWEL
Heel oprecht
Wel broos en breekbaar
Maar een stap, die eerste stap naar elkaar
Om de verbinding met het kind
Met Iris weer op te pakken
En uit te bouwen

Een rol om niet te vergeten
Het belang van het kind voorop
De hechting oppakken
En gesprek op gang brengen
Om het ouderschap
Stap voor stap
Op te kunnen nemen
Door niet te richten op de boosheid
Maar op het verdriet
Het verdriet dat leidt of lijdt naar een conflict
Uitspreken wat er niet mocht zijn
Bespreken wat nooit werd

En dan dat conflict, dat verlies, de rouw
Spreek je uit
Zorgt voor begrip
Een stap naar vertrouwen
Vergeving
Zodat Iris zich aan beide ouders kan hechten
Een broze start
Met ouders die welwillend zijn
En haar samen en apart een toekomst geven