Voor de volgende vraagstukken kan De Blauwe Beer benaderd worden:

 • Vraagstukken omtrent de scheiding van ouders;
 • Vraagstukken over vorm van ouderschap na scheiding;
 • Vraagstukken omtrent de zorg- of omgangsregeling;
 • Vraagstukken omtrent de ontwikkeling, identiteitsontwikkeling en hechting van kinderen;
 • Vraagstukken omtrent de ondersteuning, verzorging en bescherming van kinderen;
 • Vraagstukken omtrent de gezinscommunicatie;
 • Vraagstukken omtrent de ouder-kindrelatie;
 • Vraagstukken omtrent de loyaliteit van kinderen aan ouders;
 • Vraagstukken omtrent de relatie tussen ouders onderling;
 • Vraagstukken omtrent de relatie tussen (stief)broers/zussen;
 • Vraagstukken omtrent het samengaan van twee gezinnen/samengestelde gezinnen.

Centraal staat hierbij ook GEZINSBEGELEIDING


De Blauwe Beer ondersteunt als jeugd- en gezinsprofessional – specialisatie scheiding –  kinderen en ouders rondom de opvoeding en wanneer zich thuis of op school vraagstukken of problemen voordoen

 • Vanuit systemisch werk en verbinding wordt de problematiek geanalyseerd, komt er ondersteuning en advies. Samen worden wensen en behoeften op een rij gezet om te komen tot een plan van aanpak waarmee aan de slag wordt gegaan. Hierbij wordt gekeken of deze ondersteuning vanuit De Blauwe Beer opgezet kan worden en/of er andere partijen bij betrokken worden om het totaalbeeld en totaaloplossing te zoeken.

De kernactiviteiten liggen hierbinnen op:

 • Cliëntgericht werken en werken vanuit een integrale blik: zien, horen, kijken, voelen, ervaren.
 • Signaleren en analyseren.
 • Interveniëren op basis van de Jeugdwet als ook andere wetten en regels met het oog op de ontwikkeling en opvoeding van kinderen in een scheidingssituatie.
 • De eigen kracht en zelfregie van kinderen en hun ouders worden centraal gezet waarop ingestoken wordt kijkend naar de gekozen aanpak.
 • De veiligheid wordt steeds bevorderd en in het oog gehouden.
 • Er wordt ingezet op effectieve methodieken en hierbij worden inzichten vanuit de samenleving gevolgd.
 • Analysering, advisering, ondersteuning en preventie worden voorop gezet.
 • Professionele verantwoordelijkheid wordt gedragen en er wordt samengewerkt met anderen, waarbij er sprake kan zijn van op- of afschalen.
 • Kritische en normatieve professionaliteit staat centraal om mee te kunnen bewegen met kinderen en jongeren en hun ouders als ook veranderingen in de samenleving.
 • Er wordt steeds gewerkt vanuit deskundigheid, het bevorderen hiervan middels het principe van ‘een levenlang leren; als ook wordt reflectie en intervisie ingezet.

Sinds 1 januari 20215 is de Jeugdwet van kracht. Jeugd- en gezinsprofessionals richten zich in hun werk op kinderen tussen de 0-23 jaar alsmede hun gezin en/of netwerk en er wordt gekeken naar de ontwikkelingskansen van deze kinderen om uit te kunnen groeien tot autonoom functionerende volwassenen en wat ze hierbij nodig hebben.

Aanmelden Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van De Blauwe Beer? Dan kunt u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Lees mijn blog
Mies Magazine