Ouderschapsbegeleiding

Als je gaat scheiden, staat je wereld op z’n kop. Ondanks alle onzekerheid weet je één ding zeker: je kind mag hier niet het slachtoffer van worden. Maar hoe help je je kind het beste, hoe zorg je dat alles rondom je kind goed geregeld en vastgelegd wordt? En wat als je ex-partner en jij niet meer rustig kunnen praten samen? Een oudercoach helpt jullie voor, tijdens en na de scheiding bij het ouderschap.

Een oudercoach biedt hulp en begeleiding tijdens jullie scheiding. We onderzoeken de wensen en behoeften van jullie kind en kijken waar jullie als ouders vastlopen. Samen pakken we achterliggende oorzaken en bepaalde patronen aan om toe te werken naar ouderschap op basis van vertrouwen en veiligheid. Vanuit jullie verhaal kijken we wat nodig is, hoe we starten en hoe we verder gaan. Wat jullie kind nodig heeft, wat jullie nodig hebben.

Jullie leren om in deze nieuwe situatie weer de ouders te zijn die jullie kind nodig heeft. Samen of parallel.

Zo gaan we te werk

Wij werken niet met vaste trajecten, maar bieden altijd maatwerk. Zo kunnen we jou en je kind altijd de beste hulp en begeleiding bieden die jullie op dit moment nodig hebben.

Co-ouderschap

Wat

Een gezamenlijk traject waarbij jullie toewerken naar het maken van een goed ouderschapsplan en jullie kind (weer) op de eerste plek zetten. Samen werken we aan:

 • Het herstel van vertrouwen
 • Aandacht voor het rouwproces bij een scheiding
 • Thema’s als gezamenlijkheid, conflicthantering, verwachtingen en communicatie
 • Kindthema’s als ontwikkelingsfase, nieuwe (gezins)situaties en wensen en behoeften

 

Voor wie
Voor ouders die hun kind samen op de beste manier willen begeleiden voor, tijdens of na de scheiding. Als je net hebt besloten uit elkaar te gaan of als je het convenant al getekend hebt. Als jullie samen het gesprek aan willen gaan om het ouderschap in jullie nieuwe situatie vorm willen geven.

 

Zo gaan we te werk

 • Sessies van 1,5 uur
 • Tussentijdse opdrachten ter voorbereiding
 • Gratis tussentijds mailadvies
 • Schriftelijke vastlegging van afspraken (opstellen ouderschapsplan)

Resultaat
Omdat jullie samen aan jullie individuele verwerkingsproces werken, ontwikkelen jullie meer begrip voor jezelf én elkaar. Jullie leren op een respectvolle manier met elkaar omgaan en het belang van het kind in alle beslissingen voorop te stellen. Jullie zijn in staat het ouderschap volledig op te pakken en goede afspraken te maken én na te komen.

 

Zo gaan we te werk
Wij werken niet met vaste trajecten, maar bieden altijd maatwerk. Zo kunnen we jou en je kind altijd de beste hulp en begeleiding bieden die jullie op dit moment nodig hebben.

 

Wel gaan we altijd op een vaste manier te werk:

 • Stap 1: gezamenlijk intakegesprek met beide ouders
 • Stap 2: individueel intakegesprek met beide ouders en eventueel jullie kind
 • Stap 3: doelen, richtingen en spanningsvelden bespreken
 • Stap 4: na jullie akkoord starten we jullie traject

Parallel ouderschap

Wat
Een simultaan traject waarbij jij of jullie afzonderlijk toewerken naar het maken van heldere en expliciete afspraken en jullie kind weer op de eerste plek zetten. Tijdens de gesprekken behandelen we thema’s als:

 • Parallel ouder zijn
 • De-escalerend communiceren
 • Versteviging van de ouder-kindverbinding
 • Versteviging van de eigen grond van de ouder
 • Betrokkenheid van het netwerk

 

Voor wie
Soms is bemiddeling tussen ouders niet mogelijk omdat er geen toenadering tot elkaar wordt bereikt. Dan kan parallel ouderschap, tijdelijk of permanent, een oplossing zijn. Ouders leren het ouderschap los van elkaar, ieder op een eigen manier, in te vullen.

Ook als je ex-partner niet mee wil werken, gaan we graag met jou alleen aan de slag om het ouderschap voor jou en je kind zo goed mogelijk in te vullen.

 

Resultaat
Het doel van de gesprekken zijn duidelijke afspraken die door beide ouders nageleefd worden. We gaan aan de slag met je eigen gedachten, gevoelens en behoeften en geven je als ouder weer grond onder de voeten. De verbinding tussen jou en je kind wordt verstevigd. Ook werken we samen aan meer betrokkenheid en hulp binnen je netwerk.

 

Zo gaan we te werk
Wij werken niet met vaste trajecten, maar bieden altijd maatwerk. Zo kunnen we jou en je kind altijd de beste hulp en begeleiding bieden die jullie op dit moment nodig hebben.

 

Wel gaan we altijd op een vaste manier te werk:

 • Stap 1: afhankelijk van de situatie: gezamenlijk en/of individueel intakegesprek met ouders
 • Stap 2: voorstel met doelstellingen op maat, waarbij we bij kinderen jonger dan 16 jaar toestemming van de ouders nodig hebben
 • Stap 3: na jouw/jullie akkoord starten we jullie traject

FAQ voor samen of parallel ouderschap

 • Wat zijn de voordelen en nadelen van samen ouderschap ten opzichte van parallel ouderschap?

  Samen ouderschap, co-ouderschap, is waarschijnlijk de meest bekende en praktische vorm van ouderschap. Maar als de emoties of communicatie te veel stress voor de ouders of het kind veroorzaken, is het in veel gevallen beter te kiezen voor parallel ouderschap. Parallel ouderschap wordt soms te snel gezien als laatste redmiddel, terwijl het voor sommige ouders veel beter kan werken. Het kan er juist voor zorgen dat het proces bij aanvang in rustiger vaarwater kan starten en niet alle fundamenten direct overhoop worden gehaald. Wat het best past bij jullie, is dus helemaal afhankelijk van jullie situatie.

 • Welke stappen zijn nodig om een succesvol samen ouderschap of parallel ouderschap op te bouwen?

  Het succes zit hem vaak in het krijgen van begrip voor de situatie. Wat is je eigen aandeel in de huidige situatie? Wat zijn je eigen triggers en speerpunten en hoe ga je daar op een goede manier mee om? Daarnaast zijn goede afspraken maken van belang. Zo voorkomen jullie dat ieder contact uitloopt op een conflict en kunnen jullie stap voor stap, samen of parallel, jullie ouderschap weer invulling geven.

 • Welke juridische aspecten spelen een rol bij het kiezen tussen samen of parallel ouderschap?

  Jullie zijn vrij om te kiezen voor a of b, of een mengvorm. Wat past bij jullie situatie. Dat wordt niet vanuit juridisch kader opgelegd, maar kan jullie eigen keuze zijn. Als jullie via deze weg tot afspraken en een geschikte vorm van communicatie en samenwerking komen, kan dit altijd in de mogelijke juridische procedure ingebracht worden. Door te werken aan de parallelle of samenwerkende vorm van ouderschap staan jullie als ouders aan het roer.

 • Wat zijn de ervaringen van andere ouders die parallel ouderschap hebben?

  Parallel ouderschap wordt vaak gezien als ‘laatste uitweg’. Terwijl dit helemaal niet zo hoeft te zijn. De situatie accepteren en het niet zien als falen, is een belangrijke eerste stap. Bij iedere ouder en het kind werken we aan de eigen kracht, de eigen bijdragen en een minimale vorm van communicatie tussen de ouders. Zo weet het kind waar het aan toe is en hoe de ouders met elkaar omgaan.

 • Wat zijn tips voor ouders die overwegen over te stappen van samen ouderschap naar parallel ouderschap of andersom?

  Omdat iedere situatie anders is, zijn er geen quick wins die voor iedereen gelden. Van parallel ouderschap naar samen ouderschap is een proces dat tijd kost. Zorg dat je verwachtingen niet te hoog zijn en zie het als een langetermijntraject. Andersom, als samen ouderschap (even) niet meer werkt, geldt: bekijk en bespreek wat nodig is om parallel ouderschap in te vullen. Wanneer het mindere contact functioneel en neutraal is, kan er weer een klein fundament worden opgebouwd. Duidelijkheid voor alle partijen, dus óók het kind, is belangrijk. Het zorgt ervoor dat er niet continu onderhandeld hoeft te worden, zodat de communicatie echt over het kind kan gaan.

 • Hoe worden kinderen het beste betrokken bij de beslissingen rondom samen of parallel ouderschap? En hoe wordt hun welzijn gewaarborgd?

  Afhankelijk van de leeftijd van het kind en jullie situatie kan het kind via kindgesprekken betrokken worden. Wat er uiteindelijk besloten wordt, en wat de afspraken rondom het kind zijn, vertelt De Blauwe Beer op een kindvriendelijke en neutrale manier aan het kind. We beantwoorden alle vragen die er leven bij het kind rondom de nieuwe situatie. Zo weet het kind waar het aan toe is. Dat kan voor overzicht en structuur zorgen en het haalt het kind uit een eventuele boodschappers- of oplossende rol.

 • Samenwerken of coöperatief: hoe zorgen we als (ex-)partners voor een optimale communicatie?

  Wij gaan altijd voor neutrale en optimale haalbare communicatie in jullie situatie. ‘Slechte’ communicatie ineens ombuigen naar ‘goede’ communicatie is in emotionele periodes vaak een brug te ver. Het maken van goede afspraken over hoe we communiceren met elkaar en wanneer en in welke vorm we antwoorden, doen we vaak al in het begin van het traject.

 • Is minder communicatie beter bij spanningen?

  Minder communicatie is meestal niet beter. Duidelijke en neutrale communicatie is wél beter. Zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Ze niet iedere keer hun mailbox of app hoeven te openen met een knoop in de maag. Iedere situatie is anders. We bekijken dus per situatie wat het beste werkt en in welke frequentie. Zo voorkomen we dat het kind de boodschapper tussen beide ouders is.

 • Hebben we bij parallel ouderschap helemaal geen contact meer?

  Geen contact is, ook bij parallel ouderschap, niet haalbaar. Jullie hebben samen een kind en sommige beslissingen moeten samen genomen worden. We kijken naar wat passend en helpend is voor het kind, en stellen daar een plan voor samen. De basis is vaak het ouderschapsplan (parallel of samen), inclusief communicatieafspraken. Daarnaast kijken we wat jullie nodig hebben en hoe vaak we daarvoor samen in gesprek gaan.

 • Heeft het kind geen last van parallel ouderschap?

  De wedervraag is: heeft je kind geen last van ruziënde en vingerwijzende ouders? Je kan zelf bedenken wat het meest schadelijk is voor het kind. Door aan jullie ouderschap te werken, of dat nu samen of parallel is, haal je de oneigenlijke volwassen taken van de schouders van het kind. Je laat het kind weer kind zijn.

 • Parallel ouderschap bij start of pas na vele pogingen?

  Wij zijn er voorstander van om dit veel sneller te starten. Als samenwerken nog niet lukt, kunnen jullie bij de aanvang van het traject even wat meer uit elkaar. We maken de basisafspraken en dan kunnen beide ouders met de eigen rouw, pijn en verdriet aan de slag. Als jullie daar meer zicht op hebben, weet je ook wat jouw aandeel en dat van de andere ouder is. Pas dan lukt het vaak een gesprek te voeren waarbij je het echte belang van het kind ziet.