Parallel ouderschap

Jarenlang lag de focus bij scheiding op het samenwerken. Soms lukt het niet – soms tijdelijk niet soms langdurig niet om die samenwerking op te zoeken. Samenwerken zorgt in deze situaties alleen voor verhoging van de spanning en conflicten.

Het lukt niet te communiceren omdat de gevoelens en emoties nog te sterk en pijnlijk zijn. Deze krijgen de bovenhand in contact en zorgen voor de verharding van de strijd. Door de strijd verliezen jullie als ouders soms de kinderen uit het oog.

In deze scheidingen kan parallel ouderschap het antwoord zijn op situaties als tijdelijke of permanente oplossing. Ouders wordt de druk van “samen dingen doen” weggenomen. Ouders worden getraind en te leren accepteren dat ze het ouderschap los van elkaar invullen, ieder op zijn eigen manier. Hierdoor komt er weer energie vrij om te gaan focussen op hun verbinding met zichzelf en hun kind(eren).

Parallel ouderschap kan worden ingezet wanneer bemiddeling gewoonweg niet mogelijk is, omdat geen toenadering tot elkaar bereikt kan worden.

De Blauwe Beer is hierin nauw betrokken met de stichting Schottenaanpak.

Werkwijze

Parallel ouderschap oppakken is maatwerk. Er bestaat geen standard uitvoering. De Blauwe Beer kijkt naar behoeftes en de specifieke kenmerken van de ouders en kinderen en start een op maat plan.

Uit ervaring weten we hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor de individuele beleving van de scheiding, alsook het belang van heldere heel duidelijke en expliciete afspraken. Dit wordt dan ook de basis van het parallel ouderschap.

Doel van de gesprekken:

  • Duidelijke afspraken die door beide ouders nagevolgd worden
  • De ouder weer grond onder de voeten geven; verbinding maken met eigen gedachten, gevoelens en behoeften.
  • Verbinding tussen ouder en kind verstevigen
  • Betrokkenheid en Inzet van netwerk

Individuele gesprekken in 5 thema’s

Onderwerpen voor de individuele gesprekken zijn :

  • Verstevigen van de eigen grond van de ouder
  • Verstevigen van de verbinding ouder-kind
  • Parallel ouder zijn
  • De-escalerend communiceren
  • Betrokkenheid van het netwerk

Meer informatie? Neem contact op!

Aanmelden Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van De Blauwe Beer? Dan kunt u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Lees mijn blog
Mies Magazine