Wat krijgen kinderen mee van jullie ruzies voor de scheiding?

Een keer de beslissing is genomen en het rottigste gesprek is gevoerd (= het gesprek met de aankondiging van de scheiding aan de kinderen) weten ook zij dat de scheiding er komt. Waar je vaak minder bij stilstaat is de periode voor die beslissing.

Spanningen lopen op, verbale ruzies , weglopen, mobiel negeren of elkaar negeren.

Maar we doen wel aardig als de kinderen erbij zijn hoor, ze merken er niets van. In de huis tuin en keuken discussies gaat alles zijn gangetje, wordt dan vaak geroepen.

Meer dan je denkt!

jullie kind krijgt alle spanningen mee

Jullie kinderen voelen alle spanningen haarfijn aan tijdens de scheiding

Psycholoog Gopnik deed er onderzoek naar: “Kinderen hebben dan ook veel meer door dan volwassenen vaak denken, stelt Gopnik. Als je denkt iets achter de rug van je kinderen te kunnen bespreken als ze nog klein zijn, is er een grote kans dat ze toch het een en ander meekrijgen.”

Kinderen, groot of klein, hebben een groot empatisch vermogen en hele grote voelsprieten. Ze merken vaak de kleinste veranderen, maar willen of durven er niet naar te vragen. Ze vangen vaak maar delen of flarden op, en de situatie is hen niet altijd geheel duidelijk. Afhankelijk van de leeftijd zoeken ze dan naar een “schuldige”, een “zondebok”. De kleinere kinderen betrekken de schuldvraag vaker naar henzelf. Ze denken zelf de oorzaak van de spanning of de ruzie te zijn en gaan hun gedrag aanpassen. Ook hier is die aanpassing iets van alle leeftijden: of ze gaan pleasen, of ze geven 1 van de ouders de schuld, of ze zoeken vertier buiten de deur. Tekenen na een scheiding maar ook in de stappen ervoor dat je kind iets opgevangen heeft en er naar handelt.

Wat moet ik dan met die emoties?

Vaak zit je als ouder zelf in een emotionele strijd, vliegen je gedachte van a naar b naar z. Net als je humeur of je gevoelens voor je partner. Ervoor vechten of opgeven, wat is financiële impact als ik wegga, reageer ik niet te fel of ik vind die andere toch echt wel leuk. Het is normaal om op jezelf gefocust te zijn in deze woelige periode, als je er maar bij stilstaat dat de kinderen iets merken.

Daarom is het van belang zo snel mogelijk met je emoties aan de slag te gaan zodat je, wat je keuze ook is/wordt, je samen afspraken kan maken. En de kinderen zo ook snel weten waar ze aan toe zijn.

Hoe doe ik dat, die emoties aanpakken? Neem contact op en ik vertel je er alles over.

bjorn@deblauwebeer.nl of 06 559 133 03