KindBehartiger

Kinderen hun stem een plek geven  tijdens echtscheidingsprocedures: daar ga ik voor. Want jullie willen toch ook het beste voor je Kind in deze moeilijke periode?

Wat is een Kindbehartiger en wat kan een Kindbehartiger betekenen voor kinderen en ouders in een scheidingssituatie?

Wij zijn professionals die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem, het liefst zo vroeg mogelijk als ook (enkele) jaren na de scheiding. De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de stem van ieder kind een plek krijgt en vertaalt deze richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig richting het juridisch speelveld. Dit geheel in lijn met het Kinderrechtenverdrag.

De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ondersteunt kinderen, hun ouders/verzorgers en heeft als doel om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

Welke vragen komen er o.a. aan bod?

 • Hoe vertellen we ons kind dat we gaan scheiden?
 • We gaan scheiden. Hoe doen we dit zo goed mogelijk voor het kind?
 • Welke omgangsregeling past het beste bij ons kind?
 • Hoe gaan we om met de boosheid van ons kind?
 • Waar gaat het kind wonen na de scheiding?
 • Ons kind lijkt vast te lopen na de scheiding. Wie is er voor ons kind?
 • Ons kind wil niet meer naar 1 ouder. Wat is er aan de hand?
 • De afspraken die we eerder hebben vast gelegd in het convenant lijken niet meer passend. Wat nu?

De ondersteuning van een Kindbehartiger biedt:

 • Ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder na de scheiding;
 • Een luisterend oor voor ieder kind;
 • Inzicht in de beleving en wensen van kinderen;
 • Inzicht in emoties die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee om te gaan;
 • Inzicht en tools rondom de eigen manier van communiceren, die van de ander en het effect hiervan op kinderen;
 • Een handreiking voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding;
 • Tools rondom de verdeling van de dagelijkse zorg en opvoeding van de kinderen na de scheiding;
 • Waar nodig samenwerking met andere (sociale) professionals;
 • Deskundigheid en transparantie. De kwaliteit van de Kindbehartiger wordt bewaakt via de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger.

Meer info:

neem contact op via, 06 55 91 33 03 of bjorn@deblauwebeer.nl

Of lees meer op de site van de beroepsorganisatie Kindbehartiger.

Aanmelden Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van De Blauwe Beer? Dan kunt u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Volg ons op Facebook

Lees mijn blog
Mies Magazine