Brangelina

De dag van de scheiding ligt nog vers in ons geheugen. Een dag waarop betrokken professionals en instanties alsmede de pers “strijden” voor een goed uit elkaar gaan, met de focus op de belangen van de kinderen.

Een week later; DE echtscheiding van het Jaar: Angelina Jolie en Brad Pitt gaan uit elkaar: de kranten staan er vol van. Niet met positieve input voor de maatschappij. De modder vliegt je rond de oren

  • Drugsgebruiker, Bedrieger ….
  • Alleen opvoeden
  • Onenigheid over opvoeding
  • Angela’s troef: de vechtende advocaat

Een bericht dat meer gelezen wordt, meer geshared dan vele andere stukken. Of het er onderling echt zo aan toegaat, kunnen we niet beoordelen. Helaas hebben we geen directe persoonlijke link met ze.

Toch is het bericht dat tot de belevenis van vele ouders staat, ook al is het een ver van je bed show. Wat laat dit voorbeeld ons zien? Ook in de wijze waarop dit door de media wordt opgepakt.

Enerzijds worden de kinderen in de pers niet in het geweld meegenomen, maar anderzijds: WAAR zie je nu juist de betrokkenheid voor de belangen van de kinderen, wat zij in deze nodig hebben en echt willen? Hoe zij zich voelen!

De voorbeeldrol die deze filmsterren hebben is ver te zoeken. De kinderen lijken de dupe te worden: ze hebben dan wel een VN ambassadrice als moeder, hun achtergrond van adoptie en nu de impact van scheidingen lijkt , vanuit de buitenwereld , een verwaarloosde rol hierbinnen.

Is dit een voorbeeld dat kinderen en hun ouders laat zien hoe een scheiding zou moeten plaatsvinden? Vanuit ouders en professionals. Dat je jezelf kan verliezen als je er emotioneel bij betrokken bent?

Wat zou het mooi zijn als de media ook aandacht geeft aan wat de scheiding voor de kinderen betekent”

Hopelijk is er in Hollywood echte aandacht voor de STEM van het kind. Zodat ook rekening gehouden kan worden met de wensen en behoeften van de kinderen. Wij geloven er in dat het  betrekken van de kinderen in de scheidingssituaties enerzijds, en hen beschermen tegen te veel betrokkenheid anderzijds, er aan bijdraagt dat ouders en kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder kunnen na de scheiding.”

Als Kindbeharitger staan we hiervoor:

  • Belang Stem van  het kind
  • Verbondenheid: beide ouders willen beste voor het kind
  • Loyaliteit naar beide ouders
  • Vrije bewegingsruimte naar beide ouders

Meer info? http://www.kindbehartigersamsterdam.nl  of bjorn@deblauwebeer.nl

Informatiebijeenkomst op 8 Oktober tussen 15u en 17 in Huis aan het Hof, Linnaeushof 6 – 1 hoog, 1098 KH AMSTERDAM http://www.kindbehartigersamsterdam.nl/agenda